Видове имущество

Имуществото се дели на 2 вида: движимо и недвижимо.

Недвижимо имущество (имот) може да бъде: парче земя, което хората най-често наричат „Парцел“, апартамент,  къща, обществена сграда (хотел, музей, болница, завод и т.н.) – по друг начин казано, имот, който не може да бъде преместен, затова се казва „недвижим имот“.

uchilishteкъщаbolnica (2) musey

 

 

 

 

Няма парче земя или сграда, която да не е собственост на някой. Всеки милиметър от планетата Земя е разпределен и бива притежаван от някоя държава, община или човек.

Препоръка: Скъпи родители, отворете някой сайт за имоти и обяснете на детето си как да сравни цените за определен вид имот. Разкажете му процедурите по една покупко/продажба.

Движимото имущество е всичко останало, което е произведено от човешка ръка и може да се движи – от кибритена клечка до космическа ракета, например: кола и всякакви превозни средства, мебели, телевизори, компютри, , химикалки, машини и т.н. Оттам идва и наименованието “Движимо имущество”.

tv PC kola kanape

 

 

 

 

Препоръка: Тук препоръчвам отново да отворите някой сайт за автомобили и да обясните на детето си как да сравни цените за определен вид кола. Разкажете му процедурите по една покупко/продажба.

Ще прекарате много приятно време с детето си, уверявам ви!

Всяко имущество си има собственик. Има някои имущества, зарязани от техните собственици, които не полагат никакви грижи, а така тази собственост може да пречи на останалите хора (например изоставена сграда може да се срути и да причини вреда на някой минувач), затова има законови правила, с които въпросната сграда да се отнеме законно от негрижовния собственик и да се даде на някой, който ще се грижи по-добре за нея. Затова, без значение дали е движимо или недвижимо имущество, трябва да имаме предвид, че ако сме собственици, трябва да предвидим достатъчно пари, за да можем да се грижим за това имущество.

Например, може да си купите кола, но ако не предвидите предварително пари за поддръжка на колата (гуми, спирачна система и т.н.), тя няма да е в изправност и може да причините вреда на себе си и на околните. Винаги, когато си купувате нещо имайте предвид, че трябва да го поддържате в добро състояние, а това струва пари. Предвидете колко пари ще са нужни, преди да купите!

Документа за собственост на недвижимо имущество може да бъде обикновен договор с описани купувач и продавач, а най-добре познатия документ се казва Нотариален Акт

нот.акт

ВАЖНО: За всяко движимо имущество, може да покажете, че сте собственик, ако имате: касова бележка, документ за банков превод или всякакво удостоверение за разплащане, като в документа трябва да е описано, колко пари са дадени, както и каква е стоката, която е закупена. Иначе, ако нямате документ, може някой да реши, че даденото имущество е откраднато и да имате проблеми с полицията.

Понякога едно имущество има повече от един собственик – двама, трима или много собственици. Тази собственост се описва в определен документ, а когато е на няколко човека, се описват имената на тези хора. Например, може да са го закупили заедно или заедно са го създали.

Например:

  1. Двама приятели си купуват заедно кола. Ако са дали еднаква сума пари, поравно я притежават. Ако решат да я продадат, трябва да си разделят получените пари поравно.
  2. Може няколко човека да решат да построят сграда заедно, за което влагат определени пари и усилия, а когато я построят, описват сградата в един документ, като там се описват и имената им
  3. Може няколко човека да решат да купят вече построена сграда. Тогава събират парите, нужни за закупуване, а когато я платят, се извършва същата процедура – описва се имотът и имената им, за да се знае, че те са собственици.

За да се смени собствеността на дадено имущество, има определени законови процедури, които се изразяват с документи, такси и данъци.

Не може да се опише всичко за имуществото в една кратка тема, но смятам, че е достатъчно, за да може едно дете да се сдобие с базова информация на темата.

В следващата тема, ще разгледаме данъците и таксите, които се дължат за различните видове имущество …

Share

Write a Comment

Only registered users can comment.