Излишно харчене

harchene

Прости две колонки (приход и разход)и разликата между тях най-долу – бюджет.

Обуздаването на разходите е от решаващо значение, особено за тези, които са претърпели загуба на доход. Най-важната стъпка, която можете да предприемете, за да поставите разходите под контрол е да си изготвите бюджет и стриктно да го спазвате – всеки ден.

Ако хората в тази ситуация, започнат да задържат всеки лев от месечния си доход на хартиен носител, да сключат договор със себе си, да не харчат от тези хартии, освен ако харченето ще е свързано с възвръщаемост, както и текущи обсъждания на бюджета. Изведнъж ще забележат, че отнякъде, неочаквано са се появили пари. С просто описване на приходи и разходи и спазването на процедурите,  ще накарате парите си и мозъка си да работят с пълна пара.

В трудни времена или при загуба на доход, изготвянето на бюджет и честото му обсъждане ще допринесе за бързо адаптиране към ситуацията и съответно по-бързо освобождаване от ябълката в гърлото. Когато човек почувства, че контролира ситуацията, останалото губи значение.

В подобни моменти, горе описаните процедури помагат бързо, лесно и ясно да се види кои са нуждите и кои са желанията. Така ще успеете да контролирате разходите много по-уверено и максимално бързо да се измъкнете от ситуацията и да продължите напред.

Share

Write a Comment

Only registered users can comment.