Tag "родители"

Back to homepage
Финанси за деца Финанси за родители

Финансова грамотност – как да я предадем на децата?

Родителят е първия, както и най-важния преподавател по финансово образование на детето. Децата са „гъби“ и абсорбират всичко, което виждат и чуват. Затова е важно, не само да им даваме

Финанси за деца

Искам го веднага!

Едно от най-жизненоважните неща за родителите е да разрзботят стратегия за справяне с нуждите и желанията на децата. Все пак, боравенето с тези нужди и желания започва с раждането на